องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่
  หน้า | 1